Gå til indhold

Hvis uheldet er ude

I tilfælde af, at du ikke kan komme hjem til Danmark igen, så kan den danske ambassade hjælpe dig på en række områder.

Ambassaden kan hjælpe med:

 • Overførsel af penge til hjemrejse, hvis beløbet på forhånd er overført til Udenrigsministeriets konto i Danmark. Husk bl.a. at medbringe adresse og telefonnummer på din bank.
 • Udstedelse af nyt dansk pas
 • Kontakt til advokat, hvis du bliver anholdt
 • Kontakt til pårørende i Danmark
 • Kontakt til forsikringsselskab ved ulykke, sygdom eller død
 • Oplysning om risikoområder på din vej (se rejsevejledning)

Ambassaden kan dog IKKE hjælpe med:

 • At udbetale lån eller udføre bankforretninger
 • At udbetale bistandshjælp eller pension
 • Opbevaring af pengebeløb
 • Løsladelse fra fængsel eller betaling en advokat
 • Betaling af hospitals- eller lægeregninger uden sikkerhedsstillelse fra dig selv, din bank eller familie
 • At skaffe dig opholds- eller arbejdstilladelse

Gebyr
Du bør være opmærksom på, at bistand fra ambassaden er omfattet af Udenrigsministeriets bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.