Gå til indhold

Barnebortførelser

Pas på dine børn, mens du opholder dig i Iran.

Hvis dit barn er blevet bortført - eller hvis du frygter, at dette vil kunne ske mens du opholder dig i Iran - og har du brug for akut hjælp skal du rette henvendelse til Politiet og Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (tlf. 3392 1112). Råd og vejledning kan findes på www.boernebortfoerelser.dk

Definition af bortførelse i dansk optik
I dansk optik betragtes en børnebortførelse til Iran begået af en iransk mand, som en kriminel handling, såfremt der - i henhold til dansk lovgivning - er fælles forældremyndighed eller hvis moderen er tillagt forældremyndigheden ved en skilmisse.

Danske regler i Danmark - Iranske regler i Iran
Ambassaden er forpligtet til at overholde iransk lovgivning. Det er derfor udelukket at medvirke til en tilbageførsel af barnet til Danmark uden bortførerens eller de stedlige myndigheders accept og medvirken.
Hverken dansk politi eller andre danske embedsmænd kan gennemtvinge danske afgørelser om forældremyndigheder i Iran.

De iranske myndigheder betragter det omvendt ikke som en kriminel handling, hvis faderen har taget sit barn med tilbage til Iran. Generelt gør disse omstændigheder det nærmest umuligt at gennemtvinge en tilbageførelse af barnet til Danmark.

Undtagelser, som kan give forældremyndigheden tilbage til moderen
En iransk domstol kan overdrage forældremyndigheden til moderen, hvis:

  • Hun kan bevise, at faderen misrøgter barnet.
  • Faderen er fængslet for en kriminel handling foretaget i Iran.
  • Faderen  har overdraget forældremyndigheden til andre familiemedlemmer (uden de iranske myndigheders godkendelse), når barnet er under 7 år.

I tilfælde af en evt. retssag, så skal moderen være fysisk tilstede - og dette er uagtet, at hun er repræsenteret af en advokat. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at en skilmisse indgået i Danmark - ingen retsvirkning har i Iran. Derved kan en tilstedeværelse af moderen ved en retssag medføre, at faderen kan nægte hende, at rejse tilbage til Danmark.

Læs om Udenrigsministeriet bistand i børnebortførelsessager på Udenrigsministeriets website:

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/hvis-uheldet-er-ude/boernebortfoerelser/