Gå til indhold

Dobbelt statsborgerskab

Iran anerkender ikke et dobbelt statsborgerskab. En dansk statsborger af iransk herkomst anses derfor, som værende iraner. Det betyder, at det iranske system ikke anerkender adgang for ambassaden til at hjælpe vedkommende i forhold til de iranske myndigheder. 

Danske statsborgere af iransk oprindelse betrages af de iranske myndigheder, som værende iranere - og dermed ikke løst fra deres iranske statsborgerskab. Endvidere betragtes kvinder, der enten er eller har været gift med en iransk statsborger, som værende iranske statsborgere - uanset tidligere statsborgerskab.

Det samme gælder børn af iranske statsborgere - også i det tilfælde, at faderen har erhvervet dansk statsborgerskab.

De iranske regler om forældremyndighed over børn adskiller sig væsentligt fra de danske. I almindelighed tilkommer forældremyndigheden faderen, herunder navnlig retten til at træffe beslutning om barnets opholdssted.

Hvad vil det betyde for mig, hvis jeg er dansk statsborger af iransk herkomst?
Hvis du efter iransk opfattelse bliver betragtet som værende iransk statsborger, kan du ikke rejse ind eller ud af Iran på dit danske pas. I givet fald risikerer du, at få frataget dit pas og kan dermed blive nødsaget til at ansøge om iransk pas og udrejsevisum, for at kunne rejse ud af Iran igen. Hvis du er en gift kvinde, kan du kun få et iransk pas udstedt ved din mands tilladelse.

Bemærk: Det kan tage adskillelige måneder at få udstedt et iransk pas.

Endvidere anbefales det - selvom passet ikke kan anvendes over for de iranske myndigheder - at danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab medbringer deres danske pas, for derved at kunne godtgøre over for luftfartsselskabet, at dansk visum ikke behøves for at kunne rejse til Danmark.
 
Hvad vil det betyde for mig, hvis jeg er en mand - og ikke har aftjent iransk militærtjeneste?
Hvis du er en mand med dobbelt statsborgerskab - og ikke har aftjent iransk militærtjeneste - risikerer du ved indrejsen til Iran, at blive udskrevet hertil.

For at undgå militærtjeneste kan du blive pålagt betaling af et større beløb, der bl.a. afhænger af, hvorvidt du har modtaget skolegang og videregående uddannelse i Iran.