Spring til indhold

Dansk-iranske relationer

Siden Irans præsident Rouhani kom til magten i 2013, har der været gennemført en række bilaterale møder mellem Danmark og Iran. De tidligere danske udenrigsministre, Martin Lidegaard og Kristian Jensen besøgte landet i henholdsvis 2014 og 2016. Folketingets Udenrigspolitiske Nævn besøgte Iran i november 2016. Fra Iransk side har bl.a. chefen for det iranske handelskammer og den iranske viceudenrigsminister Ravanchi besøgt Danmark i 2015. Desuden besøgte Irans viceminister for konsulære anliggender og for parlamentsanliggender, Hassan Ghashghavi København i 2016. Den iranske beskæftigelsesminister besøgte Danmark i 2018.
Det iranske parlaments komite for administrative procedurer (Standing Orders Committee) besøgte Folketinget i januar 2015 for at drøfte tekniske anliggender.

Danmark og Iran har et mere eller mindre formaliseret samarbejde på en række områder:

  • Myndighedssamarbejde inden for Patent- og Varemærkebeskyttelse
  • Sonderinger om et samarbejde mellem GEUS og Geological Survey of Iran.
  • Medicinsk samarbejde mellem Tabriz University of Medical Sciences og Shahid Beheshti University med Odense Universitetshospital og med Århus Kommunehospital om avanceret billeddiagnostik.
  • Arkæologisk samarbejde mellem iranske universiteter og Københavns Universitet, finansieret af Davids Samling.
  • Forstsamarbejde med fokus på arter, som vil være resistente over for klimaforandringer.
  • Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) udveksler løbende besøg med Institute for Political and International Studies (IPIS), det iranske udenrigsministeriums tænketank