Spring til indhold

Hvis uheldet er ude

I tilfælde af, at du ikke kan komme hjem til Danmark igen, så kan den danske ambassade hjælpe dig på en række områder.

Ambassaden kan hjælpe med:

  • Overførsel af penge til hjemrejse, hvis beløbet på forhånd er overført til Udenrigsministeriets konto i Danmark. Husk bl.a. at medbringe adresse og telefonnummer på din bank.
  • Udstedelse af nyt dansk pas
  • Kontakt til advokat, hvis du bliver anholdt
  • Kontakt til pårørende i Danmark
  • Kontakt til forsikringsselskab ved ulykke, sygdom eller død
  • Oplysning om risikoområder på din vej (se rejsevejledning)

Ambassaden kan dog IKKE hjælpe med:

  • At udbetale lån eller udføre bankforretninger
  • At udbetale bistandshjælp eller pension
  • Opbevaring af pengebeløb
  • Løsladelse fra fængsel eller betaling en advokat
  • Betaling af hospitals- eller lægeregninger uden sikkerhedsstillelse fra dig selv, din bank eller familie
  • At skaffe dig opholds- eller arbejdstilladelse

Gebyr
Du bør være opmærksom på, at bistand fra ambassaden er omfattet af Udenrigsministeriets bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.