Spring til indhold

Iran i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 1.745.150 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 76.481.943 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 1,24 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 75,16 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 6.990 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) -0,19 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) 131.610.000,61 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) 1,72 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 17,30 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde