Spring til indhold

Organisation

The Trade Council er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme.

The Trade Council i København

Den overordnede koordination og udvikling af The Trade Councils indsats foregår fra Udenrigsministeriet i København. 80 procent af The Trade Councils ansatte sidder imidlertid på ca. 90 repræsentationer i mere end 60 lande med konkret virksomhedsrådgivning. De veksler desuden, som alle Udenrigsministeriets øvrige medarbejdere, mellem tjeneste i udlandet og i København, således at de konstant har fingeren på pulsen angående udviklingen i dansk erhvervsliv.

The Trade Council består af 4 kontorer:

Strategi, Policy og Kvalitet (SPK)
Kontoret varetager en række tværgående opgaver, herunder ansvar for strategi, policy, eksportfremstød, globale ressourcer samt kvalitet og videndeling. Derudover beskæftiger kontoret sig med en række opgaver i relation til handels- og udviklingsministeren og Folketingets Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg.
Kontoret for Strategi, Policy og Kvalitet kan kontaktes på tlf. 3392 0821

Eksportfremme og Kunderelationer (KUR)
Kontoret står for den direkte kontakt til små og store danske virksomheder, der ønsker at få løst konkrete internationaliseringsopgaver af The Trade Council. Herudover varetager enheden udviklingen af tilskudsprogrammer, herunder de særlige programmer for små og mellemstore virksomheder samt gratisydelser - hotline. Derudover beskæftiger kontoret sig med Global Public Affairs.

Kontoret for Eksportfremme og Kunderelationer kan kontaktes på tlf. 3392 1479

Handelspolitik og Analyse (HPA)
Kontoret står for udviklingen og gennemførelsen af Danmarks handelspolitik. Kontoret hjælper endvidere danske virksomheder med at håndtere handelspolitiske problemstillinger og eksporttekniske spørgsmål, herunder toldregler og CSR (ansvarlig forretning). Derudover beskæftiger kontoret sig med analyse af udenrigsøkonomiske problemstillinger. Læs mere om handelspolitik.

Kontoret for Handelspolitik og Analyse kan kontaktes på tlf. 3392 0821

Invest in Denmark og Innovation (INDK)
Kontoret har ansvar for tiltrækning af udenlandske investeringer og de danske innovationscentre i udlandet. Invest in Denmark tilbyder potentielle udenlandske investorer gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, relevante offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, arrangering af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark. Læs mere på www.investindk.com. Innovationsindsatsen har til formål at skaffe danske virksomheder adgang til ny forskning, viden, teknologi, netværk og markeder i udlandet. 

Kontoret for Invest in Denmark og Innovation kan kontaktes på tlf.  3392 1397

The Trade Council ude

Globaliseringen indebærer ikke blot, at kommercielle muligheder bliver globale – konkurrencen om at udnytte dem bliver det også. Det handler derfor i stigende grad om at have ”antennerne ude” dér, hvor det sker, og når det sker.

The Trade Council er via Udenrigsministeriets netværk af ambassader, generalkonsulater og handelskontorer til stede på alle væsentlige eksportmarkeder over hele verden. Blandt andet består vores netværk af 90 repræsentationer i 64 lande - direkte til rådighed for erhvervslivet.

I samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er tre innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley, Shanghai og München blevet etableret. Innovationscentrene har til formål at styrke forskning og innovation i Danmark.  The Trade Council skal give danske virksomheder og forskningsmiljøer adgang til udenlandsk viden, teknologi, netværk, kapital og markeder. Små og mellemstore virksomheder kan modtage tilskud til rådgivning på de danske innovationscentre.

 Forankringen i Udenrigsministeriet giver samtidig mulighed for at yde totalrådgivning om politiske, økonomiske og kommercielle forhold.

Globalt netværk – lokal ekspertise
Over 80 procent af The Trade Councils medarbejdere opererer ude i verden – direkte på eksportmarkederne. Af disse medarbejdere er mere end halvdelen lokalt ansatte og typisk indbyggere fra det pågældende land.

De lokalansattes indsigt i de specifikke markedsvilkår, kulturen, sproget og administrative forhold kombineret med de udsendte medarbejderes indgående kendskab til dansk erhvervsliv skaber et solidt udgangspunkt for at levere eksportrådgivning, som er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov.

Blandt vores 250 eksportrådgivere i udlandet findes både generalister og specialister - herunder eksperter inden for vigtige danske eksportområder som grøn teknologi, sundhed og fødevarer. Rådgiverne besøger med jævne mellemrum Danmark, og virksomheder overalt i landet kan få individuelle besøg med henblik på at undersøge eventuelle eksportmuligheder.

Danmarks Ambassade i Teheran kan kontaktes via følgende muligheder

 

Postadresse:

Royal Danish Embassy
P.O. Box 19395-5358 Tehran
Tehran, 19148,
Islamic Republic of Iran

 

Tlf.:  00 98 (21) 2815 5000
 

E-Mail: thramb@um.dk

 

Besøgsadresse:

Dr. Shariati Avenue
Elahiyeh Avenue, Dashti Street 10
Tehran, 19148, Iran