Spring til indhold

Det iranske markeds- og forretningsmiljø

Det iranske forretningsmiljø
Irans økonomi er koncentreret omkring olie- og naturgas, landbrug, service og en betydelig vækst inden for industri og fabrikation. Økonomiske aktiviteter i landet samt det statslige budget er dog i høj grad afhængig af indtægter fra olieindustrien, hvilket kan give store udsving i den iranske økonomi. Regeringen har derfor vedtaget en ny ambitiøs finansiel strategi, der fokuserer på reformering indenfor bank- og finansvæsenet og omstilling til en mere videns-og teknologibaseret økonomi. Strategien indeholder også tiltag i form af reformer indenfor offentlige virksomheder samt en opprioritering af private virksomheders innovations- og konkurrenceevnen. 

Selvom sikkerhedssituationen i landet er stabilt – i modsætning til mange af dets regionale naboer – så er den politiske situation mere omskiftelig. På grund af den geopolitiske situation i Mellemøsten er den politiske udvikling i Iran afgørende for de økonomiske muligheder i landet. Kontakt derfor ambassaden for en mere udførlig opdatering på investeringsmulighederne i Iran.

Den iranske forretningskultur og etikette
Iranerne er et stolt folk, som er meget bevidst omkring landets lange historie, store kulturarv og mange traditioner. Udover dets egen persiske kulturarv, har Iran igennem landets lange historie været præget af flere forskellige kulturer og politiske bevægelser, herunder især islamiske og vestlige værdier (før revolutionen i 1979).

I perioden før revolution havde Iran - fra politisk side - oplevet en større forandring til fordel for vestlige værdier. Det kom bl.a. til udtryk i forhold til landets politiske ledelses syn på kvinder, religion m.v. Alle disse tiltag blev fra et traditionelt islamisk synspunkt betragtet som en trussel mod landets religiøse og kulturelle værdier. I tiden efter revolutionen i 1979 har den islamiske republik, som reaktion på dette, forsøgt at isolere sig fra vestlig indflydelse. Vestlige værdier har dog fortsat påvirket den iranske forretningskultur, da mange moderne og økonomisk velstillede iranere har levet eller lever en del af deres liv i udlandet. Den iranske forretningskultur er derfor en blanding mellem traditionelle iranske/islamiske og mere moderne vestlige normer.

Det er dog vigtigt at understrege, at der eksisterer store forskelle mellem den iranske og den danske forretningskultur og etikette. Selvom mange iranere er kritiske over for det iranske samfundssystem, så vil kritik fremført af udlændinge ofte blive betragtet som en fornærmelse. Det er i øvrigt en udbredt opfattelse, også blandt mere vestligt orienterede iranske forretningsfolk, at vestlige lande indtager en urimelig og ubegrundet kritisk holdning overfor Iran. Endvidere er høflighedsfraser på farsi velanset og bliver vel modtaget.

Iranske forretningsrelationer
Ved forretningskontakt med myndighedspersoner opleves ofte, at den iranske samarbejdspartner ikke er kompetent til umiddelbart at træffe beslutninger eller indgå aftaler, men kun optræder som repræsentant for et kompliceret bureaukrati, hvor beslutningsstrukturen er uigennemsigtig.

Kontrakter samt juridiske og finansielle dokumenter udfærdiges normalt på persisk med en engelsk oversættelse. Korrespondance foregår i stigende grad på engelsk. Til forhandlinger og møder vil der dog typisk være brug for tolkebistand. Forsinkelser i forbindelse med aftaler er ikke unormale. Under forhandlinger vil man fra iransk side forvente, at der ”handles i porten”, også efter at kontrakten er indgået, hvilket er nødvendigt at tage højde for ved fastsættelse af tilbudspriser. Mundtlige aftaler forekommer hyppigt.

Iransk etikkette
Et forretningsforhold med en iransk partner må først og fremmest bygge på tillid mellem partnerne. Tilliden må opbygges ved hyppige besøg og gradvis udvikling af forretningsforholdet. På det formelle plan bør eksportøren sikre sig professionel bistand til udfærdigelse af aftaler og kontrakter. Uoverensstemmelser kan principielt løses ved en civil domstol, men det er ofte tidskrævende og omkostningsfyldt, og udfaldet er derudover forbundet med stor usikker. Lovgivningen er kompliceret og levner ikke mange chancer for, at en udenlandsk part kan gennemtvinge sine rettigheder.

Iransk kultur bærer præg af en stor høflighed, som ofte synes påtaget, men som er særdeles vigtig for en god dialog. Høj stemmeføring og temperamentsfuld adfærd er ilde set. Som for andre muslimske lande gælder i Iran en række restriktioner for påklædning og social adfærd, hvilke bør nøje overholdes. Man tiltaler hinanden i De-form. Påklædning for mandlige vestlige forretningsfolk er jakke og slips. For kvinder gælder det, at hele kroppen skal være tildækket, med undtagelse af ansigt, hænder og fødder.

Danmarks Ambassade i Teheran kan kontaktes via følgende muligheder

 

Postadresse:

Royal Danish Embassy
P.O. Box 19395-5358 Tehran
Tehran, 19148,
Islamic Republic of Iran

 

Tlf.:  00 98 (21) 2815 5000
 

E-Mail: thramb@um.dk

 

Besøgsadresse:

Dr. Shariati Avenue
Elahiyeh Avenue, Dashti Street 10
Tehran, 19148, Iran