Spring til indhold

Valg

Udlandsdanskeres valgret

For at kunne stemme til valg i Danmark skal man være optaget på valglisten (fortegnelse over personer, der er stemmeberettiget ved et valg i Danmark).

Danske statsborgere, der flytter til udlandet, Færøerne og Grønland, og som i den forbindelse framelder sig folkeregistret, kan kun optages på valglisten, hvis de opfylder bestemte kriterier for bevarelse af fast bopæl i Riget i valgmæssig henseende. Desuden skal disse danske statsborgere aktivt søge om at komme på valglisten.

For yderligere information om valgret for udlandsdanskere:
https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

HUSK: Der vil blive afholdt Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019. Det kommende folketingsvalg skal desuden finde sted senest den 17. juni 2019.