Spring til indhold

Praktisk information

Praktisk information vedrørende opholdet

Du bør altid overholde gyldigheden af dit iranske visum. 

Det er meget vigtigt, at dit visum er dækkende for dine aktiviteter i Iran. Med et turistvisum kan du f.eks. ikke udføre hverken lønnet eller frivilligt arbejde. Du kan heller ikke arbejde som fotograf eller journalist på et turistvisum.

De iranske myndigheder ser meget alvorligt på, hvis man overtræder reglerne om visum. Det kan være strafbart og man kan blive tilbageholdt i lang tid.

Hvis man er født i Irak og rejser på dansk nationalitetspas eller dansk fremmedpas, er det især vigtigt, at man er omhyggelig med at overholde visummets gyldighed. Flyselskaberne, som flyver til Europa, er meget grundige med at kontrollere personer født i Irak og deres rejsepapirer.

Du bør være opmærksom på, at ambassaden kan være behjælpelig med udstedelse af de nødvendige bemyndigelser fra Udlændingestyrelsen (opholdstilladelser og Laissez-Passer m.m.), men ambassaden kan ikke være behjælpelig med at gøre et ulovligt ophold i Iran lovligt. Det betyder i praksis at for at kunne udrejse direkte fra Iran, skal en person kunne bevise sit lovlige ophold og være i besiddelse af en iransk indrejsevisering i sit rejsedokument. Hvis ikke, vil udrejse af Iran ikke være en mulighed, medmindre det vil være muligt for den pågældende at opnå en udrejsetilladelse fra de relevante iranske myndigheder.

 

KREDITKORT OG VALUTA
Du kan stort set ikke bruge dit internationale kreditkort i Iran. Du bør derfor have nok kontanter med til hele dit ophold. Amerikanske dollars (USD) skal være udstedt i 2006 eller senere. Endvidere kan Euro (EUR) bruges. Der kan rettes henvendelse til den iranske ambassade i København for oplysninger om, hvor stort et beløb der kan indføres.

På grund af ustabile vekselkurser, kan vekselkontorerne i Teheran uden varsel lukke i en eller flere dage. Du kan veksle valuta i lufthavnen ved ankomst til Iran, på de større hoteller og i private vekselkontorer. Vær opmærksom på at vekselkursen i bankerne kan adskille sig væsentligt fra kursen andre steder. 


VALUTA

Rials (IRR), blandt mange iranere kaldet ”Toman” (IRR 1000 svarer til 100 Tomans). Det anbefales at holde sig opdateret om valutakurserne, da inflationen i Iran er høj.


TID 
Tidsforskellen mellem Danmark og Iran er +2½ time. Ved skift mellem sommer- og vintertid kan dette variere, da Iran og Danmark ikke skifter tid på samme dato.

Iran følger sin egen nationale kalender.

Torsdag er ofte halv eller hel lukkedag. Fredag er almindelig lukkedag, hvor nogle butikker dog har åbent. Lørdag og søndag er almindelige arbejdsdage.

Bemærk at de vestlige ambassader, inklusiv den danske, holder lukket fredag og lørdag. 

Der er et stort antal nationale og religiøse helligdage, hvor alt er lukket. Det iranske nytår medfører almindelig lukning i en periode på ca. 14 dage. I ramadanen arbejdes der på nedsat kraft på mange kontorer og butikker, hvorfor det er meget svært at finde restauranter, der er åbne om dagen.


ELEKTRICITET
220 volt vekselstrøm, 50 perioder. Strømafbrydelser kan forekomme.


TELEFON/E-MAIL 

Danske mobiltelefoner fungerer i Iran via roaming. Imidlertid er der lokalt ofte problemer med dækning af mobilnettet, særligt i centrum af Teheran. Internettet er underlagt omfattende censur, og adskellige almindelige hjemmesider såsom BBC, Børsen, Facebook, m.v. kan ikke umiddelbart tilgås. Det tilrådes at downlaode en VPN forud for ankomst til Iran.  


TAXI
Taxi kan bestilles ved hotellerne. Prisen afhænger af såvel afstand som tid. Den normale takst er ca. 200.000 rialer pr. time, og det vil være den typiske takst også for ture af langt kortere varighed. Såfremt man har et mere omfattende mødeprogram, vil det ofte kunne betale sig at hyre en taxi for en hel dag. I så fald aftales et totalbeløb for et vist antal timer.

Taxi fra den internationale lufthavn, Imam Khomeini International Airport (IKIA), til centrum koster ca. IRR 500.000. Drikkepenge forventes.

Det er ikke ualmindeligt, at bjergsomme taxichauffører prøver at forhøje priserne, når der køres med "uvidende" udlændinge. 


KØRSEL I EGEN ELLER LEJET BIL
Det frarådes besøgende selv at sætte sig bag rattet, dels fordi trafikken foregår efter regler, der er vanskeligt gennemskuelige for uvante, dels fordi en udlænding, der ikke behersker det persiske sprog, uvægerligt vil komme i vanskeligheder selv ved mindre trafikuheld. Det anbefales, at leje bil med chauffør.

Iran er mellem de lande i verden, som har flest trafikulykker om året. Antallet af dødsofre og invaliderede er uhyggeligt stort bl.a. på grund af for høj hastighed, ukendskab til færdselsregler og manglende hensynsfuldhed i trafikken.