Spring til indhold

Straffeattest

Indhentelse af dansk straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

Rigspolitiet
Center for Almen Jura
Kriminalregistret
Polititorvet 14, 1780 København V, Danmark
Telefon: +45 4386 1500
E-mail: adm-kriminalregister@politi.dk eller khr-kr@politi.dk

Rigspolitiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis.

En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug, som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Hvis borgeren udfylder blanketten, er det i henvendelse til Rigspolitiet vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten, det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes e-mailen (således at originalunderskriften fremgår).

På politiets hjemmeside finds yderligere information om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiets Kriminalregister gør opmærksom på, at såfremt man er bosat i udlandet, stilles der ikke krav om personligt fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).

Straffeattesten kan også bestilles digitalt via www.politi.dk, hvis ansøger har NEM-ID.

Bemærk: Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.

 

Adresse til Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug:

http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/6AD25FE9-F4BA-40D1-8534-88F230F57433/0/P366_0606.pdf 

Adresse til Politiets hjemmeside:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/