Spring til indhold

Fald fra højt niveau i vareeksporten i andet kvartal 2015 - men fortsat relativ positiv udvikling

10.08.2015  13:58

I juni faldt vareeksporten 3,4 pct. i forhold til maj eksklusive værdien af energivarer, skibe og fly fremgår det af de seneste sæsonkorrigerede tal for udenrigshandelen, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort. Opgjort på samme måde er vareeksporten faldet 2,8 pct. i andet kvartal 2015 i forhold til første kvartal. Opgjort inklusive energivarer og eksklusive skibe og fly faldt vareeksporten i juni med 2,4 pct. i forhold til maj, mens faldet i andet kvartal 2015 var 2,1 pct. i forhold til første kvartal.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

"Faldet i andet kvartal på 2,8 pct. skal ses på baggrund af en markant stigning i forudgående kvartal på 7,6 pct. Væksten i første halvår 2015 har således været 6,9 pct. i forhold til andet halvår 2014, og udviklingen i vareeksporten kan derfor fortsat betegnes som relativ positiv.

Udviklingen i andet kvartal skyldes især vareeksporten til USA, som faldt 16 pct. Baggrunden for faldet var dog en ekstraordinær stor stigning i eksporten af lægemidler i første kvartal. Eksporten til USA i første halvår 2015 er således steget 20 pct. i forhold til andet halvår 2014. Tilsvarende har der været fald i andet kvartal til en række andre markeder, men disse fald skyldes det relativt høje niveau, som blev nået i første kvartal 2015. For langt de fleste markeder har der således været markante stigninger for første halvår 2015 set i forhold til andet halvår 2014. Væksten til USA har som nævnt været 20 pct. Til Kina har væksten ligeledes været 20 pct. Til Tyskland 7,8 pct., til Sverige 0,6 pct. og til Storbritannien 3,4 pct.”

For yderligere oplysninger kontakt:
Jacob Warburg, cheføkonom, tlf.: 33921214/25267569, mail: jacwar@um.dk