Spring til indhold

God vækst i vareeksporten i august 2015 især på grund af maskiner og medicin

09.10.2015  11:15
I august steg vareeksporten 6,0 pct. i forhold til juli eksklusive værdien af energivarer, skibe og fly.

I august steg vareeksporten 6,0 pct. i forhold til juli eksklusive værdien af energivarer, skibe og fly fremgår det af de seneste sæsonkorrigerede tal for udenrigshandelen, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort. Opgjort på samme måde er vareeksporten faldet 6,2 pct. i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud. Opgjort inklusive energivarer og eksklusive skibe og fly steg vareeksporten i august med 4,9 pct. i forhold til juli, mens faldet i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud er 5,9 pct.

""

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”De positive tal for vareeksporten i august kan være udtryk for, at faldet de seneste seks måneder er bremset. Fremgangen i august på 6,0 pct. var især trukket af en stigende eksport til Tyskland og det var eksporten af maskiner, kemikalier og lægemidler, som steg markant. Set over de seneste tre måneder er vareeksporten dog faldet med 6,2 pct., hvilket imidlertid også skal ses i lyset af det meget høje niveau, som vareeksporten nåede i marts og april.

Set over de seneste tolv måneder i forhold til tolv måneder forud har væksten i vareeksporten eksklusive energi, skibe og fly været 2,4 pct. Denne vækst har primært været trukket af stigende eksport til USA, Tyskland og Kina, men også Nederlandene, Italien og Polen har bidraget pænt. Omvendt er vareeksporten i de seneste tolv måneder faldet til Storbritannien og Sverige.”

Yderligere oplysninger:

Cheføkonom Jacob Warburg, tlf. 25267569 eller jacwar@um.dk

Læs hele presmeddelelsen her: