Spring til indhold

Eksporten i marts 2016

09.05.2016  11:15
Relativ jævn udvikling i vareeksporten i marts 2016.

I marts 2016 steg vareeksporten 1,8 pct. i forhold til februar eksklusive værdien af energivarer, skibe og fly fremgår det af de seneste sæsonkorrigerede tal for udenrigshandelen, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort. Opgjort på samme måde er vareeksporten dog faldet 0,7 pct. i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud.
 
Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”Vareeksporten udvikler sig fortsat relativt jævnt i øjeblikket, dog med en tendens til fald siden toppen i marts 2015. Sæsonkorrigeret og eksklusive skibe, fly og brændsel er årsstigningstakten 1,5 pct. og set over de seneste seks måneder i forhold til seks måneder forud har udviklingen været flad med en stigning på 0,2 pct.

Faldet i de seneste tre måneder skyldes hovedsageligt mindre afsætning til Tyskland, USA og Norge. Dette fald kompenseres dog af en betydelig øget afsætning til især Nederlandene, samt til Sverige, Storbritannien og Frankrig. På årsbasis set over de seneste 12 måneder har væksten især været drevet af USA og Kina med 15-20 pct. stigning, mens der har været et fald til EU-landene på 0,8 pct.”

Læs hele pressemeddelelsen med grafer her (pdf)

Læs hele pressemeddelelsen med grafer her (word)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg, på tlf. 25267569 eller jacwar@um.dk