Spring til indhold

Vareeksporten faldt 2,4 pct. i februar 2017, men tendens fortsat stigende

10.04.2017  12:35
I februar 2017 faldt dansk vareeksport eksklusiv energivarer, skibe og fly 2,4 pct. i forhold til januar viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag.

Inklusiv energi, skibe og fly faldt vareeksporten i januar med 2,9 pct. Faldet kommer oveni fald på omkring 3 pct. i januar, men som følge af et højt niveau i december 2016 er vareeksporten de seneste tre måneder dog steget 4,5 pct. i forhold til tre måneder forud eksklusiv skibe og brændsel, og 4,3 pct. højere inklusiv skibe og brændsel.

Faldet i februar skyldes især et betydeligt fald i vareeksporten til Tyskland og Storbritannien på hver omkring 4,5 pct. Disse fald skyldes dog især store stigning i tidligere måneder, hvor vare-eksporten til Storbritannien seneste tre måneder er øget 18,9 pct. og til Tyskland 9,5 pct. På årsbasis, dvs. seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, har der været et fald på 4,4 pct. til Tyskland, mens vareeksporten til Storbritannien er steget 8,1 pct. På årsbasis er eksporten til Nederlandene øget 14,6 pct. og til (mainland) Kina med 6,5 pct.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”Faldet i februar på 2,4 pct. kommer ovenpå et fald i januar på 3,1 pct. i den sæsonkorrigerede vareeksport, eksklusive brændsler, skibe og fly, men skal ses på baggrund af markante stigninger i de foregående måneder. Faldet er således ikke tilstrækkeligt til at bryde den positive tendens, som vareeksporten har udvist i de seneste seks og tolv måneder. Bortset fra Tyskland og Rusland trækker de fleste store markeder fortsat dansk vareeksport frem. Faldet til Tyskland er snævert knyttet til færre leverancer af dele til vindmøller. Den generelle fremgang på årsbasis skyldes især kemikalier og kemiske produkter, herunder lægemidler, forarbejdede varer samt næringsmidler.”

Læs hele pressemeddelelsen med graf og tabel her.

For yderligere information kontakt:
Cheføkonom Jacob Warburg, tlf.: 25267569 eller jacwar@um.dk