Spring til indhold

Praktikophold

Praktikperiode: 1. august 2018 - 31. januar 2019. Ansøgningsfrist d. 28. februar 2018.

AMBASSADEN
Ambassaden i Teheran varetager Danmarks interesser i Iran. Som praktikant vil du blive inddraget i de fleste af ambassadens arbejdsområder med hovedvægt på politisk og økonomisk indberetningsvirksomhed og informationsindsamling.
Herudover er en vigtig opgave public diplomacy, hvor du som praktikant har ansvar for ambassadens hjemmeside profiler på de sociale medier.

I det daglige arbejde vil du arbejde tæt sammen med både udsendte og lokalt ansatte kollegaer i varetagelsen af en bred vifte af opgaver, eksempelvis planlægning af delegationsbesøg. Praktikopholdet giver mulighed for at kombinere teori og praksis og opholdet vil blive tilrettelagt på en måde, som sikrer meritoverførsel efter behov.

KVALIFIKATIONER
Ambassaden søger en dygtig studerende med skarp analytisk sans og interesse for Iran og Mellemøsten. Som ansøger skal du være dansk statsborger og være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, hvor du typisk har afsluttet bacheloruddannelsen og studerer på overbygningen.

Som praktikant skal du være selvstændig, ansvarsbevidst, engageret og fleksibel. Der lægges desuden vægt på gode sociale egenskaber samt interesse for Iran og regionen. Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Øvrige faglige kvalifikationer, herunder relevante sprogkundskaber, vil blive inddraget i den samlede vurdering.

PRAKTIKVILKÅR
Praktikperioden er fra 1. august 2018 - 31. januar 2019. Som praktikant vil du få tildelt en vejleder, som vil støtte og guide dig i det daglige arbejde og vil fungere som vejleder i forbindelse med de produkter, som udarbejdes under opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en delvis kompensation på 4.000 kr. pr. måned til dækning af udgifter til husleje, transport mv.

Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, søndag til torsdag (weekend fredag-lørdag). Praktikanten har ret til 2,5 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden. Der kræves visum til Iran, og der vil normalt, grundet de iranske visumregler, ikke kunne påregnes rejser ud af Iran inden for praktikperioden.

ANSØGNING
En motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger sendes pr. mail til: thramb@um.dk med titlen "Praktikansøgning" i emnefeltet.

Ansøgningen samt dokumentation bedes sendt senest d. 28. februar 2018 (i én PDF-fil). Ambassaden forventer at træffe beslutning snarest derefter.  

For at blive praktikant på ambassaden er det en betingelse, at du som ansøger kan sikkerhedsgodkendes. Du er velkommen til at kontakte ambassadens souschef, Malte Möller-Christensen (ermol@um.dk) ved eventuelle spørgsmål.