Spring til indhold

Praktikophold

PRAKTIKOPHOLD PÅ DANMARKS AMBASSADE I TEHERAN


 

Praktikperiode: 1. februar 2019 – 31. juli 2019.

Ansøgningsfrist: 10. september 2018


AMBASSADEN
Ambassaden i Teheran varetager Danmarks interesser i Iran. Som praktikant vil du blive inddraget i de fleste af ambassadens arbejdsområder med hovedvægt på politisk og økonomisk indberetningsvirksomhed og informationsindsamling. Herudover er en vigtig opgave public diplomacy, hvor du som praktikant vil have ansvar for ambassadens hjemmeside og profiler på sociale medier.

I det daglige arbejde vil du arbejde tæt sammen med både udsendte og lokalt ansatte kollegaer i varetagelsen af en bred vifte af opgaver, eksempelvis planlægning af delegationsbesøg, deltage i møder og konferencer samt assistere ambassadøren og souschefen med informationsindhentning. Praktikopholdet giver mulighed for at kombinere teori og praksis og vil blive tilrettelagt på en måde, som sikrer meritoverførsel efter behov.

 

KVALIFIKATIONER

Ambassaden søger to dygtige studerende med skarp analytisk sans og interesse for Iran og Mellemøsten. Som ansøger skal du være dansk statsborger og indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, hvor du typisk har afsluttet bacheloruddannelsen og studerer på overbygningen.

Som praktikant skal du være selvstændig, ansvarsbevidst, engageret og fleksibel. Der lægges desuden vægt på gode sociale egenskaber samt interesse for Iran og regionen. Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Øvrige kvalifikationer, herunder relevante sprogkundskaber, vil blive inddraget i den samlede vurdering.

 

PRAKTIKVILKÅR
Praktikperioden er fra 1. februar 2019 – 31. juli 2019. Som praktikant vil du få tildelt en vejleder, som vil støtte og guide dig i det daglige arbejde og vil fungere som vejleder i forbindelse med de produkter, som udarbejdes under opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på 4.000 kr. pr. måned til dækning af udgifter til husleje, transport mv.

Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, søndag til torsdag (weekend: fredag-lørdag). Praktikanten har ret til 2,5 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden. Der kræves visum til Iran, og der vil normalt, grundet de iranske visumregler, ikke kunne påregnes rejser ud af Iran inden for praktikperioden.

 
  

ANSØGNING
En motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger sendes pr. mail til: thramb@um.dk med titlen ”Praktikansøgning” i emnefeltet. Ansøgningen samt dokumentation bedes sendt senest den 10. september 2018 (gerne i én PDF-fil). Ambassaden forventer at træffe beslutning snarest derefter.

For at blive praktikant på ambassaden er det en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes. Du er velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter Andreas Madsen og Emil Ravnbøl (tehranpraktikantteamdl@um.dk) ved evt. spørgsmål angående stillingen.