Spring til indhold

Dansk-iranske relationer

Det dansk-iranske forhold er inde i en positiv udvikling. Efter flere år uden bilaterale besøg og faldende samhandel, skete der en delvis opblødning, da præsident Rouhani kom til magten i sommeren 2013. Indledningsvist blev der gennemført et besøg ved politisk direktør i december 2013. Dernæst gennemførte den tidligere danske udenrigsminister et besøg i september 2014. Efterfølgende har der været besøg i Danmark af bl.a. chefen for det iranske handelskammer og den iranske viceudenrigsminister Ravanchi i februar 2015 og Irans viceminister for konsulære anliggender og for parlamentsanliggender, Hassan Ghashghavi, aflagde besøg den 2.-3. maj 2016 i København.. I januar 2016 gennemførtes et besøg af Udenrigsminister Kristian Jensen, samt en større dansk handelsdelegation. Den iranske udenrigsminister har endnu ikke besøgt Danmark, men et besøg vil muligvis kunne gennemføres i løbet af 2017, idet man fra iransk side har udtrykt ønske herom. Ligeledes besøgte det iranske parlaments komite for administrative procedurer (Standing Orders Committee)  besøg til Folketinget i januar 2015 for at drøfte tekniske anliggender.

Danmark og Iran har desuden et mere eller mindre formaliseret samarbejde på en række områder:

• Folketingets ombudsmandskontor har et samarbejde med General Inspection Office.
• Bilateralt teknisk orienteret institutionssamarbejde mellem dansk Institut for Menneskerettigheder og Irans High Council for Human Rights.
• Sonderinger om et samarbejde mellem GEUS og Geological Survey of Iran.
• Medicinsk samarbejde mellem Tabriz University of Medical Sciences og Shahid Beheshti University med Odense Universitetshospital og med Århus Kommunehospital om avanceret billeddiagnostik.
• Arkæologisk samarbejde mellem iranske universiteter og Københavns Universitet, finansieret af Davids Samling.
• Forstsamarbejde med fokus på arter, som vil være resistente overfor klimaforandringer.
• Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) udveksler løbende besøg med Institute for Political and International Studies (IPIS), det iranske udenrigsministeri¬ums tænketank.