Spring til indhold

Ny bog om danske relationer til Iran

05.07.2017  11:38

Danmark og Iran har flere bånd med hinanden, end de fleste nok kender til. Det kan man læse om i den ny bog ”Danske eventyr i Iran”, som er skrevet af journalisten Morten Hansted, og som udgives af Forlaget Gyldendal. Bogen giver indblik i de mere kendte danske erhvervseventyr i Iran, såsom historien om, hvordan et dansk ingeniørkonsortium i 1930´erne kom til at lede af byggeriet af Den Transiranske Jernbane. Men der er også helt ukendte eksempler på danskere, der har prøvet lykken. Et af kapitlerne handler eksempelvis om, hvordan danskere i 1920´erme forsøgte at lære befolkningen i Teheran at køre med bybusser.  Forfatteren regner selv busselskabet for det første danske erhvervseventyr i Iran.

Siden har danskere markeret sig indenfor fetaost, som har sit eget kapitel i bogen. Den fortæller også om Birte Koed, som sælger mejerimaskiner og er den dansker, der i længst tid har haft sit virke i Iran. Hun kom ned som nyuddannet skolelærerinde i 1961, men fik arbejde i firmaet Intercool, der sælger mejeriudstyr og eksisterer den dag i dag.

Bogen har i alt otte hovedtemaer. I det sidste kapitel fortælles om forsøgene på igen at få gang i samhandelen mellem Danmark og Iran, efter at Iran i 2015 indgik en atomaftale med Vesten, hvilket betød at en række sanktioner faldt bort. Her omtales også de problemer, der på det seneste er opstået i samhandelen, efter at eksporten fra Danmark ellers i en periode var kraftigt opadgående. Bogen indeholder også interviews med tidligere udenrigsminister Kristian Jensen og den tidligere græske dronning Anne-Marie, som fortæller om deres – ellers ukendte – relationer til Iran. Via bogens kapitler får man et godt overblik over Irans nyere historie.