Spring til indhold

De iranske markedsregler- og love

På denne side findes en række praktiske oplysninger om lovgivning vedr. de iranske markedsregler- og love, herunder afgifter, skat, import og patentregler. 

Afgifter og skat

Den iranske importskat varierer markant fra produkt til produkt, og enhver som ønsker at importere til det iranske markedet bør meget nøje undersøge niveauet for denne importskat.

Iran har en særlig afgift for udenlandske forretningsfolk på 30% af deres samlede løn. Denne afgift skal betales til det iranske arbejdsministerium. Det bemærkes, at den løn en udlænding ansat i enten et iransk eller udenlandsk selskab skal betale afgiften af, er fastsat af de iranske myndigheder. For europæiske ansatte gælder, at lønnen som minimum er fastsat til USD 7.000 pr. måned.  

Import
Import skal, som hovedregel, forhåndsgodkendes af den iranske centraladministration. Reglerne herfor er svært gennemskuelige og varierer efter varetypen. Man kan normalt kun importere varer, som ikke produceres lokalt. Der er eksempler på, at import af en vare er blevet forbudt uden varsel for at beskytte en nystartet iransk produktion, også selvom denne produktion er utilstrækkelig til at dække efterspørgslen.

Første skridt i importproceduren er ansøgning om importtilladelse til det relevante ressortministerium, hvilket typisk vil sige industriministeriet. Det pågældende ministerium vurderer relevansen af importen og kan anmode om vareprøver. Efter godkendelse af ansøgningen videresendes den til handelsministeriet, som efter sagens behandling i en særlig komité vil udstede eller afslå importtilladelse. I den forbindelse vurderes, om varen kan købes billigere andre steder, og om importkvoten er overskredet. Når importtilladelsen foreligger, skal den iranske centralbank godkende kreditfaciliteterne for importen. 

Når varen ankommer til Iran, skal den klareres hos toldvæsenet. Det anbefales at gøre brug af en lokal toldagent med henblik på at minimere vente- og sagsbehandlingstid. Der har været eksempler på, at varer, der er udstedt importlicens til, er blevet stoppet i tolden med henvisning til hygiejnebetænkeligheder.

Endvidere har der været eksempler på at eksportører er blevet bedt om at levere detaljerede tekniske specifikationer for at få endelig importtilladelse i Iran. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at få sådanne udarbejdet inden afskibning. Der findes inspektionsfirmaer (herunder danske), som vil kunne bistå på dette område.

 Patentregler
Copy right og patentrettigheder er nærmest ikke eksisterende i Iran. Dette indebærer, at en iransk producent vil kunne producere varer af samme type og under det samme navn, som den udenlandske producent. Imidlertid er det ikke tilladt for en lokal producent at kopiere produkter som allerede produceres i Iran og som er registret ved relevante iranske myndigheder

 

 

For yderligere information vedr. forskellige iranske markedsregler- og love anbefaler ambassaden følgende hjemmesider:

 

Danmarks Ambassade i Teheran kan kontaktes via følgende muligheder

 

Postadresse:

Royal Danish Embassy
P.O. Box 19395-5358 Tehran
Tehran, 19148,
Islamic Republic of Iran

 

Tlf.:  00 98 (21) 2815 5000
 

E-Mail: thramb@um.dk

 

Besøgsadresse:

Dr. Shariati Avenue
Elahiyeh Avenue, Dashti Street 10
Tehran, 19148, Iran