Spring til indhold

Den iranske forretningskultur og etikette

Iranerne er et stolt folk, som er meget bevidst omkring landets lange historie, store kulturarv og mange traditioner. Udover landets egen store persiske kulturarv, så har Iran igennem deres lange historie været præget af flere forskellige kulturer og politiske bevægelser, herunder især islamiske og vestlige værdier (før revolutionen i 1979).

I perioden før revolution havde Iran - fra politisk side - oplevet en større forandring til fordel for vestlige værdier. Det kom bl.a. til udtryk i forhold til landets politiske ledelses syn på kvinder, religion m.v. Alle disse tiltag blev fra et traditionelt islamisk synspunkt betragtet, som en trussel mod landets religiøse og kulturelle værdier. I tiden efter revolutiuonen i 1979 har den islamiske republik, som reaktion på dette, forsøgt at isolere sig fra vestlig påvirkning. Vestlige værdier har dog fortsat påvirket den iranske forretningskultur, da mange moderne og økonomisk bedre stillet iranere har levet eller lever en del af deres liv i udlandet. Samtidig har der for mange iranere været en større tilgang til vestlig kultur og værdier i form af familiemedlemmer, der bor i udlandet f.eks. i USA, Canada og Europa.
Den iranske forretningskultur er derfor en blanding mellem traditionelle iranske/islamiske og vestlige normer.

Det er dog vigtigt at understrege, at der eksisterer store forskelle mellem den iranske forretningskultur, etikette og relationer - sammenlignet med den danske. Selv om mange iranere selv er kritiske over for det iranske samfundssystem, så vil kritik fremført af udlændinge blive betragtet, som værende meget ilde hørt. Det er i øvrigt en udbredt opfattelse, også blandt vestligt orienterede iranske forretningsfolk, at vestlige lande indtager en urimelig og ubegrundet kritisk holdning overfor Iran. Endvidere er høflighedsudtryk på farsi velanset og vil blive velmodtaget.

Iranske forretningsrelationer
Ved forretningskontakt med myndighedspersoner opleves ofte, at den iranske samarbejdspartner ikke er kompetent til umiddelbart at træffe beslutninger eller indgå aftaler, men kun optræder som repræsentant for et kompliceret bureaukrati, hvor beslutningsstrukturen er uigennemsigtig.

Kontrakter samt juridiske og finansielle dokumenter udfærdiges normalt på persisk med en engelsk oversættelse. Korrespondance foregår mere og mere på engelsk. Til forhandlinger og møder vil der typisk være brug for tolkebistand. Forsinkelser i forbindelse med aftaler er ikke unormale. Under forhandlinger vil man fra iransk side forvente, at der ”handles i porten”, også efter at kontrakten er indgået, hvilket der skal tages højde for ved fastsættelse af tilbudspriser. Mundtlige aftaler forekommer hyppigt.

Iransk etikkette
Et forretningsforhold med en iransk partner må først og fremmest bygge på tillid mellem parterne. Denne må opbygges ved hyppige besøg og gradvis udvikling af forretningsforholdet. På det formelle plan bør eksportøren sikre sig professionel bistand til udfærdigelse af aftaler og kontrakter. Uoverensstemmelser kan principielt løses ved et civilt søgsmål, men det tager lang tid, er dyrt, og udfaldet er særdeles usikkert. Lovgivningen er kompliceret og levner ikke mange chancer for, at en udenlandsk part kan gennemtvinge sine rettigheder.

Iransk kultur bærer præg af høflighed, som ofte synes påtaget, men som er særdeles vigtig for en god dialog. Høj stemmeføring og temperamentsfuld adfærd er ilde set. Som for andre muslimske lande gælder en række restriktioner for påklædning og social adfærd som bør nøje overholdes. Man tiltaler hinanden i De-form. Påklædning for mandlige vestlige forretningsfolk er jakke og slips. For kvinder gælder det, at hele kroppen med undtagelse af ansigt, hænder og fødder skal være tildækket.

Danmarks Ambassade i Teheran kan kontaktes via følgende muligheder

 

Postadresse:

Royal Danish Embassy
P.O. Box 19395-5358 Tehran
Tehran, 19148,
Islamic Republic of Iran

 

Tlf.:  00 98 (21) 2815 5000
 

E-Mail: thramb@um.dk

 

Besøgsadresse:

Dr. Shariati Avenue
Elahiyeh Avenue, Dashti Street 10
Tehran, 19148, Iran